BOŞANMA AVUKATI ÜCRETLERİ VE İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI TAVSİYELERİ

Genel İçerik

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı genellikle boşanma davaları ve aile hukukuna ilişkin davalarda görev alırlar. Türkiye’de her gün pek çok vatandaş farklı boşanma sebeplerini gerekçe göstererek boşanma davası açmaktadır. Çiftler arasında psikolojik ve fiziksel şiddetin arttığı günümüzde uzman boşanma avukatı ile boşanma davasının takibi büyük önem arzetmektedir. Boşanma avukatı, tüm boşanma sürecini takibini yapacak ve müvekkilinin davayı kazanmasını sağlayacaktır. Boşanma avukatı tercih ederken seçilecek bölge konusunda dikkat edilmesi gereken husus, davanın açıldığı bölgeden avukat tercihi olacaktır. Örneğin İstanbulda açılan bir boşanma davasında İstanbul boşanma avukatı tercih edilmelidir.

Boşanma Avukatının Görevi

Boşanma avukatları boşanma davaları ve aile hukukunun ilgi alanına giren davalarda görev alırlar. Boşanma avukatı, davanın açılış safhasından davanın bitimine, yani davanın kesinleşme aşamasına kadar görev alır. Boşanma avukatı, dava açmak, duruşmaları takip etmek, boşanma davasına beyanda bulunmak (tanık beyanlarına karşı beyanda dilekçesi, tanık ve delil dilekçesi sunulması vb.), eşler arasında şiddet olması durumunda 6284 sayılı kanundan kaynaklanan koruma kararı dilekçesini mahkemeye sunmak ile görevlidir.

Boşanma Davası İçin Avukat Şart Mıdır?

Boşanma davalarının takibini vatandaş kendisi yapabilir. Ancak boşanma davalarının vatandaş tarafından takip edilmesi, zor ve engebeli bir süreçtir. Boşanma davaları, hem yazılı hem de sözlü yargılamanın her ikisinin de mevcut olduğu hukuk davalarıdır. Bu sebeple boşanma davası takibinde hem süreler hem de mahkemeye sunulacak boşanma dilekçesi, boşanma sebepleri dahi davanın seyrini değiştirebilecek olgulardır. Bu süreçte vatandaşların boşanma davasını kendilerinin takip etmesi her açıdan zor olacağından tavsiye edilen boşanma avukatları aracılığı ile davanın takip edilmesi her bakımdan faydalı olacaktır. Bu sebeple boşanma davası için avukat tutmak gereklidir.

Boşanma Sebepleri Neler Olabilir?

Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak ayrılmakla birlikte özel boşanma sebepleri; Zina (Aldatma) Nedeni İle Boşanma, Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma, Küçük Düşürücü Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma, Terk Sebebiyle Boşanma, Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanmadır. Genel Boşanma Sebepleri İse; Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle (Çekişmeli) Boşanma, Anlaşmalı Boşanma, Ayrılık Davası olarak sıralanmaktadır. Boşanma davaları ve boşanma sebepleri, makalelerimiz bölümünde detaylı olarak sıralanmıştır.

Boşanma Avukatı Ücretleri (2022)

Boşanma avukatı ücretleri 2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde ve İstanbul Barosu tarafından yayınlanan tavsiye niteliğinde ücret tarifesinde belirlenmiştir. 2022 yılı için avukatlık asgari ücret tarifesi 24 kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Avukatlık asgari ücret tarifesinde Aile mahkemeleri özel olarak belirtilmemiş, onun yerine Asliye hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100,00 TL ücret belirlenmiştir. Ancak 5.100,00 TL, asgari düzeyde belirlenen ücret olup, genellikle avukatlık ücretleri bu tutarın üzerinde olmaktadır. 

Boşanma avukatı ücretlerinde ikinci olarak İstanbul Barosu tarafından yayınlanan tavsiye niteliğinde genellikle İstanbul avukatlarının yararlandığı boşanma avukatı ücretleri belirlenmiştir. Ancak bu rakamlar tavsiye niteliğinde olduğundan genellikle İstanbul boşanma avukatı tavsiyelerinde belirtilen avukatlar tarafından belirlenen boşanma avukatı ücretleri, tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi ile asgari tarife aralığında olmaktadır. 

Ayrıca boşanma avukat ücreti, dava türüne, davanın açılacağı yere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; davanın İstanbul sınırları içerisinde açılması durumunda İstanbul boşanma avukatlarından tercih edilmesi, faydalı olacaktır. Boşanma avukatına ödenecek ücret, avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olamayacağı gibi, dava türüne göre farklılık arzedecektir.

En İyi Boşanma Avukatı Mı Tercih Edilmelidir?

En iyi boşanma avukatı, boşanma davasının takibi ve müvekkillerin yönlendirilmesi bakımından boşanma davalarında uzman avukat olarak nitelendirilir. Ancak bazı web sayfalarında “en iyi boşanma avukatı”, “İstanbul en iyi boşanma avukatı”, “İstanbul Avrupa yakası en iyi boşanma avukatı” şeklinde yazılar ile karşılaşmaktayız. Bu tarz yazılara itibar edilmemeli, boşanma davasında uzman bir avukat tercih edilmelidir.

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatı, boşanma davası açacak kişinin ikametinin bulunduğu bölgeye göre araştırılmalıdır. Örneğin; İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden bir vatandaş, “İstanbul boşanma avukatları” olarak araştırma yapacak ve İstanbul boşanma avukatı tavsiyelerini göz önünde bulunduracaktır. 

Tek Celsede Boşanmak Mümkün Müdür?

Boşanma davalarında süre, dava türüne göre değişebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları ile tek celsede boşanma gerçekleşir iken diğer boşanma davalarında, dava uzamaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı çekişmeli boşanma davalarının tek celsede bitmesi mümkün değildir. Bu davalarda uyulması zorunlu olan kanuni süreler bulunmaktadır. 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları, avukat eşliğinde yada avukatsız olarak takip edilebilir. Boşanma davaları uzman boşanma avukatı ile takip edildiği takdirde, dava takibi ve tüm işlemler avukat tarafından yapılacaktır. Boşanma davasını açan kimse, avukatına vekaletname verecek, gerekli masraf ve avukat vekalet ücreti ödeyecek, boşanma avukatı detaylı olarak müvekkilini dinledikten sonra detaylı bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açacaktır.

Avukatsız olarak takip edilen boşanma davalarında; öncelikle dava dilekçesi hazırlanacak, dava dilekçesine ek olarak deliller de eklenecek ve boşanma davası harcı, mahkeme veznesine yatırıldıktan sonra boşanma davası açılmış olacaktır.

Boşanma Vekaleti İçin Gerekenler Nelerdir?

Boşanma davası için avukata verilecek vekaletname, diğer vekaletname türlerinden farklı olarak resimlidir. Boşanma vekaleti için gerekenler; nüfus cüzdanı yada pasaport, 2 adet vesikalık fotoğraftır. Ayrıca noter huzurunda düzenlenecek vekaletname için harç ve masraf da yatırılmaktadır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi boşanma sebepleri, boşanma davasının türüne göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları çok kısa zamanda sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları epeyce uzun sürmektedir. Ancak şunu da eklemek gerekir ki her boşanma davası kendine özgüdür. Tarafların durumu, davanın karmaşıklığına göre dava süresi de değişmektedir. Bu sebeple boşanma davasının ne kadar süreceği konusunda yorum yapmak doğru olmaz. Boşanma davası ne kadar uzun sürerse sürsün davanın takibini en iyi şekilde yapacak boşanma avukatı ile boşanma süreci hızlı ilerler. Ayrıca boşanma davasının süresi boşanma davasının açıldığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Örneğin İstanbulda görülen bir boşanma davası ile Karsta görülen boşanma davasının süresi aynı olmayacaktır. Tarafların yaşadığı bölgedeki nüfus yoğunluğu da boşanma davalarının süresini etkilemektedir.

Boşanma avukatı ücretleri ve İstanbul boşanma avukatı tavsiyeleri hakkında detaylı bilgi almak için uzman boşanma avukatı olan Avukat Esra Akyıldız Yaşar ile iletişime geçebilirsiniz. İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.  

İLETİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ.