Avukat Ücretleri 2022 Yılında dava türüne göre değişiklik göstermektedir. Avukatlık ücretleri, 2022 yılında yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden düşük olamaz. Avukat ücretleri boşanma avukatı, ceza avukatı, gayrimenkul avukatı, idari dava avukatı, kamulaştırma avukatı, iş hukuku avukatı gibi farklı branşlarda değişiklik gösterir.
Boşanma Avukatı Ücretlerinde sabit bir ücret yoktur. Boşanma avukatı ücretleri Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde belirlenen ücretten az olamaz. Detaylı bilgi için "Boşanma Avukatı Ücretleri ve İstanbul Boşanma Avukatı Tavsiyeleri" makalemize göz atabilirsiniz.
En hızlı boşanma, Anlaşmalı boşanma ile gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma hususunda "Anlaşmalı Boşanma Avukatları" makalemizden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

En iyi boşanma avukatı yada İstanbul en iyi boşanma avukatı gibi söylemler yerine boşanma avukatı aranırken boşanma avukatının nitelikleri önem arzeder. Nitelikli bir boşanma avukatı boşanma davasını en iyi şekilde takip edecek, davanın her aşamasında gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. 

Çekişmeli boşanma davaları (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanma Davası) zorunlu süreler, dilekçe teatisi, tanık beyanları, vs. deliller sebebiyle anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürmektedir. Çekişmeli boşanma davasının uzman boşanma avukatı tarafından takibi ile birlikte süreç kısalacak, davayı kazanma ihtimali artacaktır.
Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli yada sanık hakkında tutukluluk kararı verildiği takdirde 7 gün içerisinde tutukluluğa itiraz edilmelidir. Tutukluluğa itiraz, kararı veren mahkemenin bir üst mahkemesine verilecek tutuklama kararına itiraz dilekçesi ile yapılır. Tutuklamaya itiraz dilekçesinde tutuklama nedenleri detaylı belirtilerek gerekçe sunulur.
Nafaka miktarı, nafaka ödeyen taraf aleyhine açılacak nafakanın artırılması davası ile birlikte artabilir.
Çekişmeli boşanma davası sürerken tarafların aralarında anlaşması halinde mahkemeye verilecek dilekçe ile birlikte çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşür.
Boşanma avukatı tercih ederken  boşanma davaları konusunda uzman bir avukata başvurulmalıdır. Boşanma avukatı ararken "en iyi boşanma avukatı" vs. tabirlere itibar edilmemeli, avukat ile yapılacak görüşme neticesinde avukat tercih edilmelidir.
İş hukuku avukatı, işe iade davaları, iş sözleşmesinin sona ermesi, meslek hastalığı tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, işçilik alacakları davaları, arabuluculuk işlemleri, hizmet tespit davaları, vs. davalara bakmaktadır.
İstanbul boşanma avukatları, boşanma davaları ve aile hukukuna bakan davalarda görev alır. Aile hukukuna giren dava ve uyuşmazlıklarda uzman boşanma avukatı tercih edilmelidir.
İşçilik alacakları genellikle iş davası açılmadan önce yada arabuluculuk müzakerelerinden önce avukatlar tarafından hesaplanmaktadır.
Ağır Ceza Avukatı, Kasten Öldürme Suçu, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu, Yağma Suçu vb. dosyalarda görev alır.
En iyi işçi avukatı yada en iyi iş hukuku avukatı vb. ifadeler iş hukuku uzman avukat arayışında olan vatandaşları yanıltmamalıdır. "en iyi işçi avukatı" aramak yerine alanında uzman ve iş hukuku konusunda tecrübeli avukatlar tercih edilmelidir.
İş mahkemesi dava açma ücreti 2022 yılında açılacak dava türüne göre değişmekle birlikte işçilik alacakları yönünden açılacak davalarda dava miktarına göre harç bedeli artabilmektedir. İşçilik alacakları yönünden 2022 yılı iş mahkemesi dava açma ücreti;
Başvurma harcı 80,70 TL
Peşin harç 80,70 TL
Vekalet harcı 11,50 TL
Ayrıca gider avansı da bu masraflara eklenmektedir. Dava açma ücreti dava değerine göre değişmekle birlikte, dava değeri arttıkça dava masrafı da artmaktadır.