BOŞANMA DAVALARI VE BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

BOŞANMA DAVALARI VE BOŞANMA SEBEPLERİ

Boşanmak isteyen eş, tüm belge ve delilleri ile birlikte detaylı bir boşanma dilekçesi hazırlayarak yetkili ve görevli mahkemede boşanma davasını açar. Dosya hakimi tüm delilleri ve beyanları değerlendirip davanın kabulüne yada reddine karar verebilir. Takdir hakkı mahkemenindir. Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-166 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak ayrılmaktadır.

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ (TMK 166)

TMK 166 maddesinde düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olay ve olgular boşanmanın genel sebeplerini oluşturur. Genel boşanma sebepleri 3 kategoriye ayrılır. 

 Evlilik Birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanmada, olay ve olguları ispat edecek kişi, davacıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı deliller ile ispatlansa da davanın kabulü yada reddi hakimin takdirindedir. Yani evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı yönünde hakimde kanaat oluşmalıdır. Bu yüzden nisbi boşanma olarak da sınıflandırılır. 

 TMK 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen şartların gerçekleşmesi halinde hakim boşanmaya karar verir. Bu sebeple mutlak boşanma sebebidir. 

  • Ortak Hayatın Kurulamaması yada Fiili Ayrılık

 TMK 166/IV maddesinde düzenlenmiştir. Boşanma sebeplerinden herhangi biri ile açılmış olan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl geçmesi halinde ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin talebi ile boşanmaya karar verilir. 

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ İLE BİRLİKTE TERDİTLİ DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Dava açan eş, özel boşanma sebeplerinin yanında genel boşanma sebebine de dayanarak boşanmayı talep edebilir. Örneğin zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası açan davacı, olmadığı takdirde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanmaya da karar verilmesini talep ederek terditli dava açar. 

Terditli olarak açılan davalarda hakim öncelikle talep edilen boşanma sebebine bakar. Öncelikle özel boşanma sebebine dayalı boşanma davası açılmış, olmadığı takdirde genel boşanma sebebine dayalı boşanma talep edilmiş ise, ilk olarak davada özel boşanma sebeplerinin olup olmadığı belirlenir. Özel sebeplerin davada gerçekleşmemesi halinde, genel boşanma sebepleri incelenir ve deliller bu kapsamda değerlendirilerek TMK 166/1-2 maddeleri gereği inceleme yapılır. 

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme(TMK 168)

TMK 168 maddesi gereği boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri yada boşanma davasının açılmasından önce son altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 

Boşanma Davalarında Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

Boşanma Davasının Tarafları Ve Dava Ehliyeti 

Boşanma davasında eşler, davalı yada davacı taraf olabilirler. Boşanma davası açma hakkı kişiye mutlak sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Eşlerden biri sınırlı ehliyetsiz olsa da yasal temsilcisinin rızası olmadan boşanma davası açabilir.

Boşanma davaları ve boşanma sebepleri, boşanma avukatı hakkında detaylı bilgi almak için uzman boşanma avukatı olan Avukat Esra Akyıldız Yaşar ile iletişime geçebilirsiniz. İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AKYILDIZ HUKUK BÜROSU avukatlarından AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.