AYRILIK DAVASI

AYRILIK DAVASI VE BOŞANMA

Ayrılık müessesesi, TMK 167 madde hükmünde düzenlenmiştir. Eşler istedikleri takdirde boşanma yerine ayrılık talep edebilecektir.
TMK 167 
“Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.”
Ayrılık kararı verilmesi halinde evlilik birliği sona ermez, yalnızca ortak hayata ara verilir. Boşanma davası açma hakkı olan eş, ayrılık talebinde de bulunabilir. Ayrılık davası ile birlikte ayrılık talep edilmiş ise, boşanmaya karar verilemez. Açılan boşanma davası ile birlikte de ayrılık kararı verilebilir. Açılan boşanma davasında hakim, ortak yaşamın devam edebileceğine kanaat getirirse, ayrılığa hükmedebilir, bu husus hakimin takdirindedir. TMK 166/3-4 maddeleri ile açılan boşanma davalarında ayrılık talep edilemez, hakimin takdir yetkisi yoktur. 

AYRILIK SÜRESİ NE KADARDIR? 

Ayrılık kararı verilmesi halinde, ayrılık süresibir yıl ile üç yıl arasında değişecektir. Ayrılık süresi TMK 171 maddesinde düzenlenmiştir. 

AYRILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE BİTİMİ 

Ayrılık süresi, ayrılık kararının kesinleşmesi ile başlar. Kesinleşmeden itibaren ayrılık kararı verilen sürenin geçmesi ile ayrılık süresi sona ermiş olur. 

AYRILIK KARARI SONRASI BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Ayrılık süresince ortak hayat yeniden kurulamamışsa, eşlerden biri boşanma davası açabilir. 

AYRILIK KARARI BİTİMİNDE TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ? 

Boşanma davası açılması için, eşlerden birinin samimi olarak ortak yaşamı yeniden kurmak amacıyla diğerini ortak konuta çağırması, çağrılan eşin ise geçerli bir özrü olmamasına karşın ortak konuta dönmemesi gerekmektedir. Oysa, uzun süreli fiili ayrılıklarda her iki eşin de ortak yaşamı sürdürmek gibi bir isteği/iradesi bulunmamaktadır. Ortak yaşamın yeniden kurulma ihtimali olmadığından terk Sebebi ile boşanma davası açılamaz.

AYRILIK KARARI İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 

Ortak Hayat Yeniden Kurulmasına Rağmen Dava Açılması

 “Dava, TMK 172/2. maddesinde düzenlenen ayrılık süresinin sona ermesine rağmen ortak hayatın yeniden kurulamaması hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davası olup yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, mahkemece belirlenen ayrılık süresi sona erdikten sonra tarafların biraraya geldikleri ve karı koca olarak birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/7178 E, 2019/11166 K.) 

Boşanma Davasına Karşı Ayrılık Davası Açılması 

“Davacı-karşı davalı erkek tarafından açılan evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı (TMK m. 166/1) boşanma davasına karşı, davalı-karşı davacı kadın tarafından da, 14.03.2013 tarihinde ayrılığa dayalı ( TMK m. 170) "karşı dava açılmış ve harcı yatırılmıştır. Mahkemece, erkeğin davası hakkında karar verilmiş, kadının karşı ayrılık davası hakkında ise hüküm kurulmamıştır. Karşılıklı dava açılması durumunda mahkemece davaların her biri hakkında ayrı ayrı hüküm kurulması gerekir. Açıklanan nedenlerle davalı-karşı davacı kadının ayrılık davası hakkında da olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken, bu yönün gözetilmemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir (HMK m. 297/2)” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         2019/3990 E., 2019/8747 K.)
İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AKYILDIZ HUKUK BÜROSU avukatlarından AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.