TANIK VE DELİL DİLEKÇESİ (BOŞANMA DAVASI)

Tanık Delili HMK

Tanık Delili HMK 240 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Davada taraf olmayan kişiler tanık olarak gösterilebilir. (2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunar.

Tanık Beyanının Delil Niteliği HMK

Tanık beyanının Delil Niteliği HMK 240 ve 265 maddeleri arasında sıralanmıştır. Tanık ve delil dilekçesi (boşanma davası), iddia edilen hususların ispatı bakımından önemlidir. Tanık dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak, hâkim tarafından kendisine bilgi verilir ve tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir. 

Tanığa dinlenmeden önce; gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi hâlinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği ve gerekirse diğer tanıklarla yüzleştirilebileceği, anlatılır. 

Dava Dilekçesinde Tanık Listesi

Dava dilekçesinde tanık listesi bildirilirken; tanığın adı, soyadı ve açık adresi, tanıklık yapacağı konu, TC kimlik numarası beyan edilir. Ayrıca tanık ve delil dilekçesinde bildirilen tanık, davanın görüldüğü mahkemeden başka bir yerde dinlenecek ise, dinleneceği yer delil listesinde detaylı olarak bildirilir. Bu sayede davanın görüldüğü mahkeme tarafından tanığın bulunduğu yer mahkemesine talimat müzekkeresi yazılır ve tanık talimatlı olarak dinlenir.

Boşanma Davasında Tanık ve Delil Dilekçesi

Boşanma davasında delil ve tanık dilekçesi bildirilmesi davanın seyri açısından önemlidir. Mahkemeye sunulan tanık ve delil listesi dilekçesi (boşanma davası) ile taraflar boşanma dava dilekçesi yada cevap dilekçesinde dayandıkları iddia ve olguları ispat edeceklerdir. Boşanma davaları tarafların özel yaşamını ilgilendirdiğinden evlilik birliği içerisinde yaşanılan olaylara ilişkin iddiaların ispatı açısından tanıkların şahitliğine başvurulmaktadır.

Delil dilekçesinde; fotoğraflar, banka dekontları, telefon görüşme kayıtları, sosyal medya kayıtları, bilirkişi, tanık isim ve adresleri, vb. deliller sunulmaktadır. Delil dilekçesi ile sunulan deliller ile birlikte boşanma davasının ispatı kolaylaşacaktır. Bu sebeple boşanma davasının takibi hususunda alanında uzman bir boşanma avukatı ile devam edilmesi, davanın kazanılması açısından önemlidir.

TANIK VE DELİL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL ..................AİLE MAHKEMESİ'NE

DOSYA NO                      : ................ ESAS
DELİL LİSTESİ SUNAN 
DAVACI/DAVALI            : İSİM/SOYİSİM (TC)

KONU                             : Delil ve Tanık Listemizin Sunulmasından İbarettir.

DELİLLERİMİZ               :

Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak ve delillerimizi hasretmemek kaydıyla;
 • Nüfus kaydı
 • Mali sosyal durum araştırması
 • 6284 Sayılı yasa gereği ............Aile Mahkemesi'nin ..... Değişik İş Dosyası Koruma Kararı
 • Darp Raporu 
 • Mesaj ve Sosyal Medya Kayıtları
 • Bilirkişi
 • Yemin 
 • Yargıtay Kararları  ve diğer tüm yasal deliller.
TANIK LİSTESİ               :
 1. İSİM, SOYİSİM, TC, ADRES
 2. İSİM, SOYİSİM, TC, ADRES
 3. İSİM, SOYİSİM, TC, ADRES
DAVACI

İSİM SOYİSİM

İMZA

İnternet sitemizde yer alan tüm dilekçe ve içeriklerin telif hakkı AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞARa aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.