TUTUKLAMA KARARLARINA  İTİRAZ DİLEKÇESİ

TUTUKLULUĞA İTİRAZ NEDİR?

Ceza Mahkemelerinin yada Sulh Ceza Hakimlikleri'nin tutuklama kararlarına karşı tutuklamaya itiraz dilekçesi verilir. Tutuklamaya itiraz dilekçesi, kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir üst mercie gönderilmek üzere kararı veren mahkemeye sunulur. Tutuklama kararına itiraz dilekçesinde; kararda belirtilen tutuklama nedenlerine itiraz edilir, lehe kanun maddeleri ve lehe deliller eklenerek ilgili mercie sunulur.

TUTUKLAMAYA İTİRAZ KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR?

Tutuklamaya itiraz, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine 7 gün içerisinde verilecek tutuklamaya itiraz dilekçesi ile bir üst mahkemeye yapılır. Tutuklamaya itirazın kaç günde sonuçlanacağı hususunda kesin bir süre belirtilmemiştir. Tutuklama kararını değerlendirecek olan bir üst mahkeme, dosyayı incelemesi neticesinde karar verecek ve karar tutuklanan şüpheliye yada tutuklanan şüphelinin müdafiine tebliğ edilecektir.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ SÜRESİNİN KAÇIRILMASI 

Tutukluluğa itiraz süresinin hastalık vs. gibi sebepler ile kaçırılması halinde, mazereti olan şüpheli yada şüpheli müdafii mazeretinin yada engelinin kalkmasından itibaren yedi gün içinde CMK 41.madde gereği eski hale getirme dilekçesi ile birlikte tutuklamaya itiraz dilekçesi verebilecektir. Tutuklamaya itiraz süresinin mazeretsiz kaçırılması halinde ise, yedi günlük süre geçtikten sonra tutuklamaya itiraz dilekçesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilmeyebilir. Ancak uygulamada sürenin kaçırılmasını bertaraf etme amacı ile tutuklanan şüphelinin tahliyesi talebi ile bir dilekçe sunulur ve Mahkeme tarafından verilecek karar neticesinde şüpheli tahliye edilebilir. Tahliye talepli verilecek dilekçede tutuklamanın hukuka aykırı olduğu ve tutuklama sebeplerinin yetersiz olduğu, yeni delillerin oluştuğu ileri sürülebilir. Tahliye talebinin Sulh ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi halinde, Mahkeme tarafından yeniden itiraz hakkı verilecek ve süresinde tutuklamaya itiraz edilebilecektir.

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


İSTANBUL (……) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO                                   : .........ESAS
TUTUKLAMAYA İTİRAZ 
EDEN ŞÜPHELİ                           : İSİM, TC, ADRES
KONU                         :Tutuklama Kararının Kaldırılarak Şüphelinin Tutuksuz Yargılanmasına Karar Verilmesi Talebidir.

AÇIKLAMALAR

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin ….. tarih ve ……… sorgu numaralı dosyasında tutuklanmama karar verilmiştir. Verilen karar, hukuka aykırıdır. Çünkü karakol, savcılık ve sulh ceza mahkemesinde vermiş olduğum ifade ve savunmalarımda suç işlemediğimi, dosyada suç işlediğim yönünde somut bir delil olmadığımı beyan ettim. Bu koşullarda tutuklama karar verilmesi olayın mahiyeti gereği ölçüsüzdür. 
Mahkeme gerekçesinde belirtilen atfedilen cezanın vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi, delillerin toplanamamış olması tek başına tutuklamayı haklı kılmaz. Mahkeme tarafından karar verilen tutuklama koruma tedbiri kişi özgürlüğünün ihlalidir. Ceza hukukunun temel prensiplerinden “Şüpheden sanık yararlanır “ ilkesi gereği tutuksuz yargılanmama karar verilmelidir. Anayasanın 38/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2.maddelerinde de belirtildiği üzere suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması gerektiği ifade edilmektedir. 
CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır. Şüpheli delilleri karartamaz. Şüphelinin tanıklar, mağdur veya başkaları üzerinde baskı kurma olasılığı da yoktur. CMK 109’daki adli kontrol kurumunun tutuklamaya göre öncelikle uygulanması gerekirdi. Tutuklama en son tedbirdir. Mahkeme, öncelikle adli kontrolü uygulamadan tutuklamaya hükmetmemelidir. Tüm bu nedenlerle aleyhime hükmedilen tutuklama kararına itiraz etme gereği hasıl olmuştur. 
HUKUKİ NEDENLER         : CMK 101/5, 109 ve 267, 268 vd maddeleri
SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
1-) Hakkında verilen tutuklama kararının kaldırılmasını ve tutuksuz yargılanmama karar verilmesini,
2-) Mahkeme aksi görüşte ise, tutuklama kararının CMK 109 vd hükümleri gereğince ‘’adli kontrole’’ çevrilmesini saygılarımla talep ederim.
Tarih …./…/…
TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN ŞÜPHELİ
İMZA

İstanbul ceza avukatlarından Avukat Esra Akyıldız Yaşar ve ceza alanında uzman avukatlar ile AKYILDIZ HUKUK BÜROSU’nda ceza hukuku, ceza avukatı alanında avukatlık hizmeti verilmektedir. Soru ve görüşleriniz için hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.


İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AKYILDIZ HUKUK BÜROSU avukatlarından AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞARa aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.