İDARİ DAVA AVUKATI

İDARi DAVA AVUKATI

Avukat Esra Akyıldız Yaşar, idare hukuku, idari yargı ve vergi hukuku alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. İstanbul'da faaliyet gösteren büromuzda idari davalar ve vergi davalarının takibi yapılmaktadır. Büromuzda yürütülen davalardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

  • İdare mahkemelerinde iptal davası ve tam yargı davaları

  • Vergi hukukuna ilişkin davaların takibi 

  • İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve para cezalarının iptali

  • Vergi suçları ve vergi cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi

  • Yürütmenin durdurulması işlemi