SOYBAĞININ REDDİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağı, bir kimsenin annesi ve babası arasındaki bağı oluşturur. Çocuk ile anne arasında soybağı doğum ile kurulur. Çocuk ile baba arasındaki soybağı ise; anne ile evlilik, tanıma yada hakim hükmü ile kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yolu ile de kurulur. 

Soybağının reddi davası, yenilik doğuran bir davadır. Soybağının reddi davası ile baba ile çocuk arasındaki soybağı ortadan kalkacaktır. Soybağının reddi davasının başarıya ulaşarak çocuk ile babası arasındaki soybağının ortadan kalkması sonucunda çocuk, baba yönünden soybağı bulunmayan çocuk statüsüne girer. Anayasa Mahkemesi'nin 25.06.2009 tarihli ve 2008/30 Esas, 2009/96 Karar sayılı kararında belirtildiği üzere, kişinin genetik-biyolojik kökeni kendisine ait olmayan çocuğu reddetme hakkı en temel haklarından birisidir. Soybağının reddi davası, koca ve çocuk tarafından açılabilecektir. Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.

İçerik

SOYBAĞININ REDDİ (NESEBİN REDDİ) DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

  İSTANBUL AİLE  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
DAVACI                         :  (Nüfusta baba görünen kişi)
VEKİLİ                           : 
DAVALI                         :  (Anne ve çocuk adına kayyım)
KONU                            : Soybağının reddi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR            : 
  • Davacı müvekkil, davalı ………….. ile 2009 yılından bu yana evlidir. Davalı …………  müvekkili aldatmış ve evi terketmiştir.  Terketmesinin ardından 3 çocuk doğmuştur.  Bir süredir ayrı yaşamaktadırlar.
  • Tarafların evlilik birliği içerisinde doğan  …….,, ………, ……….. isimli 3 çocuğu bulunmakla birlikte müvekkil, çocukların babası olduğunu kabul etmemektedir. Zira bu 3 çocuk davalının evi terkettiği dönemlerde meydana gelmiş, bu süreçte davalının başkalarıyla ilişkisi olmuş, davacıyı aldatmıştır. Nitekim aldatma fiiline dayalı olarak Aile mahkemesinde boşanma davası açılmıştır. Davalının başka erkeklerle olan ilişkisinden 3 çocuk meydana gelmiştir. Bu nedenle dava açma gereği hasıl olmuştur.
  • Çocukların  menfaatleri açısından DNA testi uygulanarak soybağının reddi ve anılan küçüklere bir kayyım tayini için sayın Mahkemeye başvurma mecburiyetimiz hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.
NETİCE-İ TALEP: 
Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle davacının çocukları olmayan………, ………. ve ……….. için nesebin reddine, bir kayyım tayinine, yargılama masrafları ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesine saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim.18.05.2021                                                                                                          
                                                                                DAVACI VEKİLİ