KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI (İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI) DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TMK 132-Kadın için bekleme süresi

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.
Doğurmakla süre biter.
Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır. 

İDDET MÜDDETİ (KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ) NE ZAMAN BAŞLAR?

İddet müddeti, evliliğin sona erme tarihinden başlayarak 300 gün olarak belirlenmiştir. Kadının boşanması yada evliliğin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde boşanma davasının  kesinleşmesi tarihinden itibaren 300 günlük iddet müddeti süresi başlar. İddet müddeti, evliliğin sona ermesi sonucunda soybağı açısından karışıklıkların çıkmaması için kanunda düzenlenen bir evlenme engelidir. 

İDDET MÜDDETİ KENDİLİĞİNDEN KALKAR MI?

Kadın için bekleme süresi (iddet müddeti), evliliğin sona erme tarihinden itibaren 300 gün geçtikten sonra kalkar. Yada kadının doğurması ile iddet müddeti sona erer.

İDDET MÜDDETİNİN (BEKLEME SÜRESİNİN) KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇMA

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme İddet müddetini kaldırır. Kadının gebe olmadığının anlaşılması gerekçesi ile açılacak davada; kadının gebe olmadığını doktor raporu ile belgelemesi gerekmektedir. Eşlerin yeniden birbiri ile evlenmek istemeleri halinde ise mahkeme, iddet müddetini kaldırmak zorundadır.

İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 

İddet müddetinin kaldırılması davasında yetkili mahkeme, kadının yerleşim yeri mahkemesidir. İddet müddetinin kaldırılması davasında görevli mahkeme, Aile Mahkemesi'dir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise görevli Mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ


İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
DAVACI         : İSİM, SOYİSİM, TC.

VEKİLİ           :

DAVALI         : HASIMSIZ

KONU        : İddet Müddetinin (Kadın İçin Bekleme Süresinin ) Kaldırılması Talepli Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR              :

Davacı müvekkil ile davalı eşi, ../.../...tarihinde boşanmışlardır. Boşanma kararı kesinleşmiş olup, kesinleşme şerhi dilekçe ekinde sunulmuştur. 

Müvekkil yeniden evlenmek istediği için iddet müddetinin kaldırılmasını talep etmektedir. Müvekkilin gebe olmadığı doktor raporu ile sabittir. Müvekkilin hamile olmaması sebebi ile 300 günlük iddet müddeti süresinin kaldırılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  :TMK, HMK, ve ilgili mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER    :....Aile Mahkemesi'nin ..../... Esaslı dosyası,
Doktor raporu, Nüfus Kaydı.
SONUÇ VE İSTEM    :
Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;
Davamızın kabulüne,
300 günlük iddet müddeti süresinin kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.
DAVACI VEKİLİ
                                     

Boşanma avukatı ve diğer alanlarda görev yapan Av. Esra Akyıldız Yaşar, İstanbul boşanma avukatı ve Aile hukuku kapsamında faaliyet göstermektedir. Hukuk büromuzda dava ve işlemlerinizin takibi için iletişime geçebilirsiniz.