TUTUKLAMA NEDENLERİ NELERDİR?

TUTUKLAMA NEDENLERİ

TUTUKLAMA KARARI NEDEN VERİLİR?

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez. Ceza Muhakemesi Kanunu 100. Maddede tutuklama kararının verilmesi hususunda ölçülülük ilkesinin benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ceza mahiyeti gereği ceza ve güvenlik tedbirleri uygulanmasını gerektirmiyorsa, tutuklama yada güvenlik tedbiri verilmesi kanuna aykırı olacaktır.

TUTUKLAMA NEDENLERİ

  • Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa.
  • Şüpheli veya sanığın davranışları delilleri yok etme,  gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

HANGİ SUÇLARDA TUTUKLAMAYA KARAR VERİLİR? 

26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80)

Kasten öldürme (madde 81, 82, 83)

Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87)

 İşkence (madde 94, 95)

Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (madde 103), (Ek: 6/12/2006 – 5560/17 md.)

Hırsızlık (madde 141, 142)

yağma (madde 148, 149)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220)

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308)

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.

10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar

21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.  

Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.  

Tutuklama nedenleri, CMK 100 madde koşulları ile alakalı İstanbul ceza avukatlarından Avukat Esra Akyıldız Yaşar ve ceza alanında uzman avukatlar ile AKYILDIZ HUKUK BÜROSU’nda avukatlık hizmeti verilmektedir. Soru ve görüşleriniz için hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AKYILDIZ HUKUK BÜROSU avukatlarından AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.