MÜTALAAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MÜTALAAYA KARŞI BEYAN DİLEKÇESİ (ASLİYE CEZA MAHKEMESİ)

İSTANBUL ................ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE

DOSYA NO                             : 2018/183 ESAS
BEYANDA 
BULUNAN SANIK                  : İSİM, TC
KONU                  : İddia makamının esas hakkındaki  mütalaasına karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.
AÇIKLAMALARIMIZ
Sayın Mahkemenizin ............ tarihli duruşmasında İddia Makamı Esas Hakkındaki Mütalaasında TCK......maddeleri gereği cezalandırılmama karar verilmesini talep etmiştir. İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına katılmamakla birlikte itirazlarımı sunuyorum. Şöyle ki; 
İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında dosyadaki eksik bilirkişi raporu ve kaza tespit tutanaklarını dayanak göstererek beni tali kusurlu bulmuş ve TCK 85/1 ve 53 maddeleri gereği cezalandırılmamı talep etmiştir. Ancak dosyada tanzim edilen bilirkişi raporları ve diğer deliller eksik ve hatalı şekilde düzenlenmiştir. Zira bilirkişi raporunda hız limitine uymadığım, gerekli tedbirleri almadığım şeklinde dayanağı olmayan, matbu yorum yapılmıştır. Dosyada hız sınırına uymadığıma ilişkin herhangi bir somut delil yoktur. Ayrıca kaza öncesi hız sınırını geçmeyecek şekilde seyir halinde iken, müteveffanın bir anda önüme fırlaması ile frene basıp, emniyet şeridine doğru manevra yaparak kazanın meydana gelmesini engellemeye çabaladım. Ancak müteveffanın kusuru sebebi ile kazanın meydana gelmesi kaçınılmazdır. Meydana gelen kazada kusurum bulunmamaktadır. Bu sebeple BERAATİME karar verilmelidir.
Yukarıda izah ettiğimiz sebeplerle iddia makamının mütalaasına ilişkin itiraz dilekçemizi sunma gereği hasıl olmuştur.
SONUÇ VE İSTEM    :
Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle;
Kazanın oluşumunda kusurum bulunmaması sebebi ile   BERAATİME KARAR VERİLMESİNİ,
Aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz.

                                                  SANIK
İSİM, SOY İSİM
İMZA 

İstanbul ceza avukatlarından, Avukat Esra Akyıldız Yaşar, ceza alanında uzman avukatlar ile  ceza hukuku, ceza avukatı alanında avukatlık hizmeti vermektedir. Soru ve görüşleriniz için hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan tüm dilekçe ve içeriklerin telif hakkı AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞARa aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.