İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH İHTARNAME ÖRNEĞİ

İŞÇİ İHTARNAME ÖRNEĞİ NASIL HAZIRLANIR?

İş sözleşmesi fesih ihtarname örneği yada işçi alacağı ihtarname örneği  her işçi için farklılık arzedecektir. Çünkü her işyerinin çalışma koşulları ve durumu farklı olacağı gibi, işçilerin hak ve alacakları da farklı olacaktır. Bu sebeple işçi ihtarname örneği hazırlar iken iş hukuku avukatına danışmak yada süreci başından sonuna uzman bir iş hukuku avukatı ile takip etmek faydalı olacaktır.

ÖDENMEYEN MAAŞ İÇİN İHTARNAME ÖRNEĞİ ÇEKİLİR Mİ?

İşçinin maaşı düzensiz olarak ödeniyor ise yada en az 2 aydır maaşı ödenmemiş ise ödenmeyen maaş için ihtarname örneği hazırlanabilir. Ancak hazırlanacak ihtarnamede; iş sözleşmesi feshedilerek ödenmeyen maaş ile birlikte tüm işçilik alacakları talep edilebilir.

İŞÇİLİK ALACAKLARINI ALABİLMEK İÇİN NOTERDEN İHTAR ÇEKMEK YETERLİ MİDİR?

İş sözleşmesini haklı nedenler ile feshetmek isteyen işçi, fesih dilekçe örneğini hazırlayarak işverene ihtarname gönderir. Ancak işçilik alacaklarını alabilmek için noterden ihtar çekmek yeterli olmayabilir. Pek çok zaman işveren, işçilik alacaklarını ihtarname sonrası ödemez ve ihtarnamenin işverene tebliği edilmesi beklenir. İhtarnamenin işverene tebliğ edilmesinden sonra, ihtarnamede belirlenen sürenin geçmesinin ardından arabulucuya başvurulur.

İŞ DAVASI AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURMAK ZORUNLU MUDUR?

İş davalarında arabuluculuk, dava şartı olarak hukukumuza girmiştir. İşçilik alacaklarından kaynaklanan davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Arabuluculuğa başvurmadan iş davası açılması halinde davanız reddedilecektir.

İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUĞA NASIL BAŞVURULUR?

İhtarname ile iş sözleşmesini haklı nedenle fesheden yada işten çıkarılan işçi, dava açmadan önce adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına başvuracaktır. Burada arabuluculuk başvuru formu doldurulacak ve form görevli personele teslim edilecektir. Arabuluculuk bürosu tarafından hakkınızda dosya oluşturulacak ve dosyanıza bir arabulucu atanacaktır. Genellikle arabulucu işçi ve işveren her iki taraf ile irtibata geçerek uygun gün ve saatte toplantı düzenleyecektir. Arabuluculuk görüşmelerinde uzlaşılması halinde arabuluculuk tutanağı ile beraber tarafların dava açmasına gerek kalmayacaktır. Arabuluculukta anlaşılamaması halinde ise detaylı bir İş davası dilekçesi (işçilik alacakları) ile dava açılacaktır. İş davası dilekçe örneğine web sitemizde dilekçeler bölümünden ulaşabilirsiniz.  

NOTERDEN İŞ AKDİNİN FESHİ ÜCRETİ

Noterden gönderilen iş akdinin fesih ücreti, minimum 155,00 TL olmakla birlikte, ücret miktarı sayfa sayısı, ihtarnamenin içeriğine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle punto boyutunu minimum düzeyde tutmak ve sayfa sayısının asgari miktarda olması ekonomik açıdan fayda sağlayacaktır. 

İŞÇİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

................NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ    : AD, SOYAD,TC, ADRES 

MUHATAP  : ŞİRKET İSMİ, VERGİ NO, ADRES 

KONU       : …/…/… tarihi itibari ile 4857 sayılı İş kanunun 24. Maddesi gereği iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğimizin bildirilmesi ve fesih sebebi ile doğan kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, UGBT ücreti alacağı, yıllık izin ücreti, AGİ, ücret alacağı ve diğer işçilik alacaklarının tarafımıza ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Şirketiniz nezdinde …/…/… tarihinden itibaren makine ustası olarak çalışmaktayım. En son aylık ücretim net 4.500,00 TL olup, işyerinde haftaiçi 08.00-20.00, haftasonu cumartesi günleri 08.00-18.00 saatleri arasında çalışılmıştır. Ancak son 2 aydır maaşlar ödenmemiş, fazla mesai ücretleri, AGİ,  ve diğer alacaklar yatırılmamıştır. 

Ayrıca aylık ücretim SGK’ya eksik bildirilmiş, ücretlerin bir kısmı bankadan, bir kısmı elden verilmiştir. 2 aylık maaş, fazla mesai, AGİ ve diğer işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebi ile iş akdimi …/…/… tarihi itibari ile haklı nedenle feshediyorum. Hak etmiş olduğum fazla mesai, dini,milli bayram,genel tatil ücretleri, maaş alacağı, AGİ, yıllık izin, kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını şirketinizden talep etmekteyiz.

TALEP VE SONUÇ: 

Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydıyla; iş sözleşmemi 4857 sayılı İş kanununun 24. Maddesi gereği haklı nedenle feshettiğimi bildirir, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi sebebi ile doğan kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, UGBT ücreti alacağı, yıllık izin, AGİ, ödenmeyen maaş ücretleri ve diğer işçilik hak ve alacaklarının tarafıma ödenmesi, aksi takdirde tahsili için yasal yollara başvurulacağını tarafınıza ihtar ederiz.

Sayın Noter; 

İşbu 3 nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba gönderilmesini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhine havi bir nüshasının da tarafıma verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

                                                                                        İHTAR EDEN

                                                                                     AD,SOYAD,İMZA