TAPUDA MİRAS İNTİKALİ

MİRAS İNTİKALİ VE TAPU İŞLEMLERİ

Miras intikali, mirasbırakanın tüm mirasının mirasçılarına geçmesi olarak tanımlanır. Mirasın intikali Tapu aracılığı ile yapılır.

MİRAS İNTİKALİ NASIL YAPILIR?

Miras intikali işlemleri taşınmazın bulunduğu Tapu Müdürlükleri aracılığı ile yapılmaktadır. İntikal başvuruları günümüzde online sistem üzerinden gerçekleşmektedir. Tapu müdürlükleri tarafından gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasının ardından intikal için başvuran kimseye randevu günü verilmekte ve tıpkı satış işlemi gibi imza atılarak intikal yapılmaktadır. Miras intikali ile birlikte taşınmaz, mirasçılara, miras payları oranında elbirliği ile mülkiyet(müşterek) şeklinde geçmektedir.

MİRAS İNTİKALİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Miras intikali işlemi için mirasçılardan birinin ilgili Tapu müdürlüğüne başvuru yapması yeterlidir. Bir mirasçının başvurusu ile birlikte miras, tüm mirasçılara intikal edecektir. Tüm mirasçıların başvuru yapması gerekli değildir. Nitekim pek çok vatandaş intikal işlemlerinin takibini avukat aracılığı ile yapmaktadır. Mirasçının bizzat kendisi intikal işlemleri için başvuru yapacağı gibi miras avukatına vekalet vererek intikal işlemlerini yaptırabilir.

MİRAS YOLUYLA İNTİKAL TAPU HARCI 2021

Muristen intikal olarak  alınan tapudan tapu harcı alınmamakta, sadece döner sermaye ücreti olarak bir meblağ alınmaktadır. 2021 yılı için tapu işlemlerinde döner sermaye bedeli olarak 428,13 TL alınmaktadır.

MİRAS İNTİKALİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Veraset ilamının aslı ya da mahkeme veya noter onaylı örneği 
  2. İntikali istenen taşınmaz malın tapu senedi (Tapu senedinin bulunmaması halinde ilgili tapuların belirtilmesi gerekmektedir.)
  3. İntikal isteminde bulunan mirasçıların fotoğraflı nüfus cüzdanı ve vesikalık fotoğrafları  
  4. İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise, ayrıca temsile ilişkin belge ve temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları ve vesikalık fotoğrafları 
  5. İşlem yapılacak olan gayrimenkul, kat mülkiyetli ise DASK projesi
  6. Vergi dairesinden alınan ilişik kesme yazısı (mirasın intikali için veraset ve intikal vergisinin yatırılması şartı yoktur ancak ardından yapılacak her türlü işlemlerde satış, pay temliki, devri vb işlemler için bu yazı aranacaktır. Bu işlemin intikal sırasında yapılmasında fayda vardır)
  7. Miras taksimi, pay temliki, devir veya satış gibi işlemler de yapılacaksa belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren yazı
  8. Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise; noterde yapılan sözleşmenin aslı
  9. Vasiyetnamenin uygulanması işlemi gerçekleşecekse; mahkemece tescil için yazılan yazı, tenfiz kararı ve vasiyetnamenin mahkemece onaylı bir örneği ibraz edilir.

İNTİKAL İŞLEMİ İÇİN VERASET İLAMI GEREKLİ MİDİR?

İntikal işlemlerini gerçekleştirirken veraset ilamının(mirasçılık belgesinin) mutlaka bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde intikal işlemi için başvuran kişi mirasçı olduğunu ispat edemeyecektir. Veraset ilamı Noterden yada Mahkemeden alınabilir. Veraset ilamının Noterden alınması daha pratik olmasına karşın mirasbırakanın kayıtlarına ulaşılamaması yada sistemde gözükmemesi durumunda veraset ilamı alabilmek için Mahkemede dava açmak zarureti doğmaktadır.

Miras avukatı, miras hukuku hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul avukatı olan Avukat Esra Akyıldız Yaşar ile iletişime geçebilirsiniz. İnternet sitemizde yer alan tüm makale ve içeriklerin telif hakkı AVUKAT ESRA AKYILDIZ YAŞAR’a aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanması ve izinsiz olarak alınması durumunda hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.