01 Oct
01Oct

Yargıtay 1. Ceza Dairesi  2021/6120 E., 2021/7611 K. 26.04.2021 Tarihli kararı ile sanığın eylemini silahtan sayılan süpürge sapı ile gerçekleştirmesi nedeni ile silahla yaralama suçunu oluşturduğuna karar verdi. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 

2021/6120 E. , 2021/7611 K.

"İçtihat Metni"

"MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ: Kasten yaralama

HÜKÜM: Düşmeye dair

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak; Oluşa, dosya içeriğine, mağdurun ve tanık Hülya’nın anlatımı ile uyumlu ... Devlet Hastanesinin 08.08.2014 tarihli adli raporuna göre sanığın eylemini silahtan sayılan süpürge sapı ile gerçekleştirdiği dikkate alındığında eylemin 5237 sayılı TCK'nin 86/2, 86/3-e maddelerinde düzenlenen silahla yaralama suçunu oluşturduğu ve suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı gözetilerek yargılamaya devamla hükme varılması gerekirken, mağdurun şikayetten vazgeçmesinden söz edilerek yasal olmayan gerekçe ile düşme kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.04.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi."

Yorumlar
* Bu e-posta internet sitesinde yayınlanmayacaktır.